Doel groepen

Doel

Het DOEL van KcMO bestaat uit het samenbrengen en aanjagen van initiatieven en projecten die maatschappelijke meerwaarde brengt door samenwerken

Groepen

De GROEPEN die KcMO wil samenbrengen bestaan uit individuele of groepen burgers, overheden, ondernemers, organisaties, politici, bestuurders, marktpartijen en anderen die in onderlinge smaenwerking meer voor elkaar betekenen dan ieder individueel ooit had kunnen bereiken.

Samenwerken

Onderling Respect

  • Blij zijn met wat anderen (burgers, marktpartijen of instantie) oppakken. Hen waarderen en faciliteren om verder te komen
  • Initiatieven stimuleren. NIET naar je toetrekken, maar juist stimuleren, faciliteren en laten ontstaan
  • Participeren: Overheid doet mee waar nodig. Biedt doelgericht ruimte en middelen aan initiatieven
  • Faciliteren: Ondersteunen waar nodig, zonder het zelf te gaan doen
  • Waarderen: Wat binnen initiatieven of projecten al tot stand is gebracht

Meer met Minder

Bij het ontstaan van positieve energie kun je samen veel meer bereiken. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.